zobrazeno: 3251x
26/03/2014 11:16

Přehled speciální pedagogiky

Praktická příručka provází čtenáře speciální pedagogikou, seznamuje s oborem jako takovým a provází jednotlivými dílčími obory.

Čtenáři v ní naleznou základní přehled: psychopedie,      logopedie, surdopedie, tyflopedie, somatopedie a etopedie.

Dále se mohou seznámit s konceptem speciálně-pedagogické péče o osoby ohrožené sociálně patologickými jevy a se speciálně-pedagogickou andragogikou a gerontogogikou. Nechybí přehled specifických oborů, jako jsou alternativní a augmentativní komunikace, bazální stimulace a Feursteinova metoda instrumentálního obohacování.Kniha je určena studentům speciální pedagogiky a zájemcům o toto studium.

Prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., je editorem publikace. Působí jako profesor Ústavu speciálněpedagogických studií University Palackého v Olomouci. Věnuje se psychopedii a dramaterapii. V Portálu vyšla jeho kniha Dramaterapie a je spoluautorem publikace Zdravotní postižení a pomáhající profese.

Spoluautory Přehledu speciální pedagogiky jsou Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., Prof. PaedDr. et PhDr. Miloň Potměšil, Ph.D., Doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D., PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D., Mgr. Oldřich Müller, Ph.D., Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D., a Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Odborná recenze knihy

Studijní text Přehled speciální pedagogiky, dílo kolektivu devíti autorů vedených prof. PaedDr. Milanem Valentou, Ph.D., vzniklo převážně v Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Všichni podílející se spoluautoři (prof. Libuše Ludíková, prof. Miloň Potměšil, doc. Jiří Langer, Mgr. Míla Hutyrová, Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D., Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. a Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.) jsou z jednoho pracoviště. Jedinou výjimkou je prof. Marie Vítková (PdF MU Brno), která zpracovala kapitolu věnovanou somatopedii a podkapitolu o bazální stimulaci.

Cílem autorského týmu bylo vytvořit učebnici speciální pedagogiky, která by reflektovala současný stav vývoje oboru. Text se soustřeďuje zejména na jednotlivé části oboru, pro které autorský tým ponechal původní Sovákův název – pedie. K určité odlišnosti došlo u logopedie, pod kterou jsou zařazeny rovněž specifické poruchy učení (zde ještě použila autorka kapitoly názvu specifické vývojové poruchy učení). Kromě pěti kapitol věnovaných klasickým pediím jsou v publikaci zařazeny rovněž kapitoly, pro které autoři zvolili názvy reflektující současný stav.

Recenzovaný text je rozčleněn do třinácti hlavních kapitol. Dále je připojen jmenný a věcný rejstřík a seznam literatury. První kapitola (prof. Valenta) je v zásadě stručným uvedením do oboru speciální pedagogika. Kapitola druhá je věnována psychopedii. Autor zde podává stručný a výstižný přehled základní problematiky oboru. Kapitolu třetí (Logopedie) pojala autorka dr. Mlčáková komplexně včetně specifických poruch učení. Uvedené propojení je jistě možné, byť nikoli jediné možné. V kapitole čtvrté následuje surdopedie. Uvedený přehled je výstižný a pro první seznámení s oborem dostatečně transparentní. V páté kapitole je analyzována základní tyflopedická problematika. Autorka kapitoly prof. Libuše Ludíková v ní zúročila svůj dlouhodobý výzkumný zájem o problematiku osob s postižením zraku. V šesté kapitole se zabývá její autorka prof. Marie Vítková problematikou somatopedie. Z textu kapitoly je patrná dlouholetá výzkumná zkušenost autorky, která zde vyústila v aktuální pojetí české somatopedie. Následující kapitoly svým názvem i obsahem reflektují dění zejména v české speciální pedagogice v posledních zhruba 22 letech. Osmá kapitola je věnována rané péči. Devátá pak speciálněpedagogické andragogice a gerontagogice. Využívání alternativní a augmentativní komunikace a ortokomunikace ve speciální pedagogice je tématem kapitoly desáté. V jedenácté kapitole zpracoval vedoucí týmu prof. Valenta vybrané terapeutické strategie, které rozčlenil na expresivně terapeutické přístupy, animoterapii, bazální stimulaci (tuto zpracovala prof. M. Vítková). Feuernsteinovu metodu instrumentálního obohacování zde zpracovala Mgr. Hutyrová. Obsah dvou závěrečných kapitol tvoří přehled speciálně pedagogických center v České republice a přehled možností studia speciální pedagogiky na českých vysokých školách.

Všechny kapitoly posuzované publikace jsou zpracovány po obsahové stránce správně. Použitá odborná literatura je reprezentativní. Závěrem lze konstatovat, že recenzovaná publikace Přehled speciální pedagogiky kolektivu autorů vedených prof. PaedDr. Milanem Valentou, Ph.D. je přínosná. Kniha je určena odborné veřejnosti a zejména studentům bakalářských a magisterských studijních programů na pedagogických fakultách, ale i dalších fakultách připravujících učitele a širšímu spektru pedagogických pracovníků.

Ostrava 23. listopadu 2013, Petr Franiok
Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál.
zdroj: nakladatelství Portál
Email Print
sdílet na Facebooku     Google záložky          vybrali.sme.sk vybrali.sme.skDalší oznámení v této rubrice od autora webmaster
29/08/2019
Informace o nové knížce
30/11/2016
Kalendář spojuje svět neslyšících a slyšících
04/07/2016
Letní číslo Gongu
01/06/2016
Vychází nová UNIE!
09/05/2016
Tichonovinky získal druhé místo
10/01/2016
Črepiny hluchoty
01/12/2015
Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ
05/11/2015
Kalendář Tichá místa 2016 již v prodeji
22/10/2015
Kalendář Tichá místa 2016 poodkrývá soukromí známých osobností
22/10/2015
Adresář služeb pro neslyšící a nedoslýchavé osoby
26/03/2014
Přehled speciální pedagogiky
26/03/2014
Sedm největších rodičovských omylů
Diskuze a názory k článku

Vložit příspěvek
tu?n?kurz?vapodtr?en?Srtike ThroughGlowst?nov?n?Maqueeform?tovan? textzarovnat dolevavycentrovatzarovnat dopravaodkazEmail Linkhorn? indexdoln? indexuvozovkyListHelp


Pro vložení příspěvku k článku se musíte přihlásit. Nemáte login? Zaregistrujte se. Registrace je zdarma

Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

jsme na facebooku 

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 19
celkem: 19
Přihlášení

ikonka 

aktuality 
Hudební videoklipy pro neslyšící
Weblíčko
Srí Lanka uzná znakový jazyk
Collins Mutindi překládá hudbu do znakového ja
Sociální služby Tichého světa v době covidov
Slovenský znakový jazyk byl kodifikován
Festival Open House Worldwide
TICHÉ ZPRÁVY hledají MODERÁTORA.
Ombudsman zřídil infolinku pro osoby se sluchov
Informační linky k onemocnění COVID-19 mohou p

RSS kanály 

[CNW:Counter]