FAQ - Otázky

Odpovědi

Kde se můžu naučit znakový jazyk?

Znakový jazyk se vyučuje v různých organizacích. Ovšem ne vždy se jedná o čistý znakový jazyk. Můžete se setkat i s kurzy, kde tvrdí že učí znakový jazyk, ale ve skutečnosti učí znakovanou češtinu. Seznam organizací, které pořádají kurzy naleznete na adrese http://ruce.cz/znakovy-jazyk/kurzy

Jaká prstová abeceda se používá? Jednoruční nebo dvouruční?

To je různé. U nás se většinou používá dvouruční abededa. Dvouruční se ještě používá např. v Anglii (ale pozor - ta anglická se od české hodně liší. Např. v Polsku nebo v USA se používá zase jednoruční.<br/> Prstovou abecedu najdete  <a href="http://ruce.cz/clanky/3">tady</a>

Je znakový jazyk mezinárodní?

I když se to na první pohled nezdá, tak mezinárodní není. V každé zemi existuje tzv. národní znakový jazyk - český znakový jazyk, německý znakový jazyk, americký znakový jazyk, francouzský znakový jazyk atd.. Faktem ovšem je že cizinci se mnohem snáze domluví pomocí znakového jazyka než pomocí mluveného. Ikdyž slyšící lidé se také za hranicemi domluví „rukama nohama“, neslyšící  z různých zemí se domluví nějak lépe a to nesouvisí přímo s nějakou situací. Odborníci to připisují tomu, že znakové jazyky sdílejí laicky řečeno gramatiku (ve větší míře než jazyky mluvené) i slovosled a z menší či větší části (podle příbuznosti jazyků) i znakovou zásobu. To ale vůbec nemusí být tak že by některé znaky měly v různých jazycích stejný význam, ale mohou mít význam úplně jiný.

více se můžete dočíst také v článku "200 znaků za deset minut" na http://ruce.cz/clanky/243

Jaký je rozdíl mezi znakovým jazykem a znakovanou češtinou?

Znakový jazyk (český, polský, německý atd) je přirozený jazyk který si vytvořili neslyšící pro vzájemnou komunikaci. Znakový jazyk je úplně odlišný od mluveného jazyka. Není to "jen" vizuální forma mluveného jazyka. Český jazyk i český znakový jazyk (ČZJ) tvoří věty a slova, resp. znaky. Podobně jako slova jsou složené s písmen, každý znak je tvořen tvarem rukou, jejich vzájemnou polohou, pohybem a umístěním v prostoru.
Znakovaná čeština je umělý systém, který využívá gramatiky (spíše slovosledu) češtiny a znaky přebírá ze znakového jazyka. Slova se ve slovosledu české věty vyslovují a zároveň ukazují odpovídající znaky ZJ.

více se dočtete v článku "Co je znakový jazyk, znakovaná čeština" http://ruce.cz/clanky/188

Jak se domluvit s Neslyšícím bez znalosti znakového jazyka?

Mateřský jazyk českých Neslyšících je český znakový jazyk. Avšak neslyšící nežijí v izolaci, žijí v kontaktu s většinovou společností a to znamená, že se dostávají i do kontaktu s češtinou. V kontaktu s Neslyšícím můžete této jeho zkušenosti využít, avšak úspěšní můžete být pouze za předpokladu, že budete dodržovat několik základních komunikačních pravidel:

    * Než začnete mluvit, Neslyšícího na to upozorněte (nejlépe dotykem).
    * Hovořte tak, aby vám Neslyšící dobře viděl na rty.
    * Nehovořte na Neslyšícího za jeho zády.
    * V místnosti nestůjte zády k oknu nebo ke zdroji světla.
    * Nehovořte příliš rychle, ale nesnažte se ani slabikovat. Hovořte spíše plynule, avšak s pečlivou artikulací.
    * Nezakrývejte si tvář.
    * Nekřičte. Mluvte naopak spíše bez hlasu. Pomůže vám to lépe artikulovat.
    * Používejte všeobecně známá slova, jednoduché věty, vyhněte se složitým výrazům, cizím slovům, ironii (představte si, že hovoříte s cizincem, který má jen základy češtiny).
    * Pamatujte na to, že čeština je pro Neslyšící cizím jazykem.
    * Vždy se ujistěte, že vám Neslyšící rozumí.
    * Pokud umíte prstovou abecedu, můžete ji použít.
    * Pokud si nebudete rozumět v přímém kontaktu, použijte papír a tužku (ale zde platí stejná pravidla, jaká jsme si uváděli pro komunikaci mluvenou češtinou).

Pokud budete potřebovat vyjednat s Neslyšícím něco závažného, využijte raději tlumočnické služby.

Když je přítomen tlumočník českého znakového jazyka, pak platí tato základní pravidla:

    * Vždy mluvte přímo na Neslyšícího. Nikdy se neobracejte na tlumočníka a o Neslyšícím nemluvte jako o nezúčastněné třetí osobě.
    * Tlumočníci se při své práci řídí Etickým kodexem tlumočníka, který jim ukládá tlumočit vše, co řeknete, včetně vašich nahlas vyslovených poznámek, např.: „Tohle mu neříkejte.“, „Tohle by nepochopil.“, „Řekněte mu to nějak stručněji.“

Existuje nějaký slovník Českého znakového jazyka?

Ano, v současnosti už máme několik poměrně dobrých slovníků. Prakticky jediný tištěný slovník je dvoudílný "Všeobecný slovník znakového jazyka", který vydala Fortuna a měl by být ještě k sehnání. Jinak je možné si ho zapůjčit v knihovně FRPSP v Praze ve Stodůlkách, kde jsou k zapůjčení i další obecné i odborné znakové slovníky na CD. Jeden z online slovniků naleznete také na tomto portále pod adresou http://ruce.cz/slovnik

Je nějaký způsob jak si zapsat znaky?

V současnosti se používají prakticky dva systémy pro zapisování znaků. První je tzv. "notace", která je vhodná spíše pro lingvistické účely (více v článku "Proč? a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka" http://ruce.cz/clanky/15). Druhý u nás stále ještě nový systém je SignWriting. To je systém, kterým lze zapisovat nejen jednotlivé znaky ale psát třeba i literaturu (více v článku "SignWriting - číst a psát znakový jazyk" http://ruce.cz/clanky/80). SignWriting je univerzální pro všechny znakové jazyky a lze jej i běžně číst. Základy SignWriting vyšly v časopise Unie v roce 2005. Tyto články jsou dostupné na stránce http://sw.ruce.cz v sekci "materiály"

Má znakový jazyk vlastní gramatiku?

Každý ze jazyk a to i znakový má gramatiku. Je pravda, že znakové jazyky si jsou možná trošičku blíž než mluvené jazyky, protože ten repertoár toho, co můžeme ukázat a vidět, je možná tím faktorem, který určuje to, že ty jazyky mají často, alespoň do určité míry, analogickou gramatiku. Nedá se říct, že bychom rozuměli gramatice všech znakových jazyků, když umíme český znakový jazyk. Možná by se to dalo přirovnat k tomu, že když umíme česky, tak trošičku rozumíme gramatice ruštiny, nebo jakéhokoliv slovanského jazyka. Ale každý ze znakových jazyků má gramatiku, velmi složitou gramatiku. Nedá se říci, že třeba čeština má lehčí, nebo složitější gramatiku než angličtina a stejně to nemůžeme porovnávat se znakovými jazyky, ani znakové jazyky mezi sebou.

Je pravda, že znakový jazyk má malou slovní zásobu?

To je jeden z velmi častých omylů, což je dáno neznalostí jazyka. Mohli bysme říct, že i čeština má malou slovní zásobu, protože česky řekneme "jet autem", nebo "jet vlakem". Anglicky řekneme "go by train". Česky řekneme jet autobusem, anglicky řekneme "take a bus" a česky řekneme "jet na koni" a anglicky řekneme "ride a horse". Angličtina má tři slova, my máme jedno slovo. Je čeština proto méněcenná? Má má malou slovní zásobu? Stejně tak Francouzi říkají "kakao" tomu, co my říkáme kakao i čokoláda. Je francouzština horší než čeština? (smích) Tak se to... Ekvivalence jedno slovo v jednom jazyce a jedno slovo v druhém jazyce není možná.

Co je přesně český znakový jazyk, je to vizuální forma češtiny?

"Vizuální forma" češtiny, tedy čeština převedená do znaků existuje. To je "znakovaná čeština". Je to pomůcka, kterou někdy s úspěchem používají lidé ohluchlí. To znamená lidé, kteří umí česky a čeština je jejich mateřským jazykem. A je to takový způsob komunikace, kdy mluvíme - většinou mluvíme nahlas - a k tomu českému projevu přidáváme znaky vypůjčené z českého znakového jazyka. Ale jenom znaky, ne gramatiku. Jenom konkrétní znaky, někdy přidáváme ještě prstovou abecedou ukázané koncovky, nebo předpony, předložky, spojky. Ale taková komunikace je velmi pomalá, protože ukázat písmeno, nebo dokonce celou skupinu písmen je mnohem pomalejší, než je vyslovit. A v žádném případě to není český znakový jazyk.

Český znakový jazyk má svojí gramatiku, která s češtinou nemá nic společného.

vice viz http://ruce.cz/clanky/188-co-je-znakovy-jazyk-znakovana-cestina nebo http://ruce.cz/clanky/26-jazyk-znakovy-jazyk-prirozeny

Co je "znaková řeč?"

Tento pojem se hodně používal v minulosti a to hlavně před rokem 1998. Byl označemím  komunikace neslyšících. Jednalo se jednak o neprobádanou oblast a zároveň nebyl tento způsob komumunikace považován za plnohodnotný jazyk.

Trochu nešťastně tento pojem potom "Zákon o znakové řeči" zavedl jako nadřazený pojem pro znakovanou češtinu (umělý komunikační systém) a znakový jazyk (neslyšících).

Novela z roku 2008 jej ze zákona již zcela vypustila.
Proto jej nedoporučujeme nadále používat. Jazyk, kterým komunikují neslyšící se nazývá (český) znakový jazyk.

více viz http://ruce.cz/clanky/188-co-je-znakovy-jazyk-znakovana-cestina


Zpět na seznam FAQ


Přidat FAQ můžete pouze po přihlášení!
Nemáte login? zaregistrujte se, je to zdarma!
Login 
Přihlašovací jméno:

Heslo:

zapamatovat Zaregistruj se, je to zdarma!
Zapomněl(a) jsi heslo?

jsme na facebooku 

uživatelé 
Online
registrovaní: 0
neregistrovaní: 11
celkem: 11
Přihlášení

ikonka 

RSS kanály 

[CNW:Counter]